Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym

Projektowanie rekomendacyjnego systemu transakcyjnego za pomocą metod uczenia maszynowego z wykorzystaniem rynkowych danych transakcyjnych

Treść kursu

Treść kursu jest częściowo komponowana przez Ciebie. Wybierasz trzy jego główne komponenty:

  1.  jeden typ zdania uczenia maszynowego spośród dwóch typów: grupowanie (uczenie bez nadzoru), klasyfikacja (uczenie z nadzorem)

  2. jedną metodę realizacji wybranego typu zadania uczenia maszynowego spośród trzech – dla zadania grupowania jedna z metod: a) grupowanie hierarchiczne, b) grupowanie metodą k-średnich, c) grupowanie gęstościowe, dla zadania klasyfikacji jedna z metod: a) maszyna wektorów nośnych, b) drzewo klasyfikacyjne, c) sieć neuronowa

  3. jeden typ instrumentu finansowego spośród dwóch typów: akcja, CFD dla pary walutowej

Na przykład, jednym z wybranych do realizacji wariantów kursu może być: projektowanie systemu transakcyjnego dla par walutowych na rynku FOREX (CFD dla par walutowych) z wykorzystaniem zadania klasyfikacji realizowanego za pomocą maszyny wektorów nośnych.

Rzeczywiste dane transakcyjne dla akcji i par walutowych, wykorzystywane do budowy systemu transakcyjnego dobierane są przeze mnie.

Etapy kursu

Projektowanie systemu transakcyjnego z zastosowaniem metod grupowania  oraz metod klasyfikacji i jego ocena realizowane są w następujących etapach.

  1.  Wybór danych pod kątem projektu systemu transakcyjnego i ich przygotowanie do realizacji wybranego zadania uczenia maszynowego (dobór zmiennych, normalizacja etc.)

  2. Sporządzenie szkicu systemu transakcyjnego z zastosowaniem wybranych metod grupowania bądź klasyfikacji (uczenie algorytmu realizującego dane zadanie, jego walidacja oraz optymalizacja pod kątem skuteczności rekomendacji transakcyjnych).

  3. Nakreślenie profilu ryzyko – zysk strategii transakcyjnej realizowanej przez zaproponowany system transakcyjny (wyznaczenie i analiza rozkładu wyników transakcji, wyznaczenie i interpretacja wskaźników charakteryzujących strategię, np. TSA – Trading Strategy Accuracy)

dr Krzysztof Ozimek

dr Krzysztof Ozimek

Edukator finansów

Cechy kursu jednodniowego

9.00  – 10.30
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
15.30 – 17.00

Adresaci kursu

Studenci

Studenci na kierunkach finansowo-analitycznych, wiążących swoją przyszłość z zawodowym zarządzaniem inwestycjami na rynkach finansowych

Certyfikanci

Zamierzający uzyskać certyfikat np.: Doradcy Inwestycyjnego, CFA, CIIA, chcący dokładniej poznać lub mocniej utrwalić sobie określone koncepcje i mechanizmy inwestycyjne

Inwestorzy

Początkujący i trochę bardziej doświadczeni inwestorzy indywidualni oraz specjaliści inwestycyjni, którzy chcą budować, urozmaicać lub ulepszać swój warsztat.

Zobacz inne moje kursy

Projektowanie rekomendacyjnego systemu transakcyjnego za pomocą metod uczenia maszynowego z wykorzystaniem rynkowych danych transakcyjnych

Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym | Celem przewodnim kursu jest nabycie przez Ciebie zdolności poprawnego uczenia algorytmu maszynowego wspomagającego podejmowanie skutecznych decyzji transakcyjnych.

Dostawca kursu: Person

Nazwa prowadzącego kurs: dr Krzysztof Ozimek

URL prowadzącego kurs: www.fianseilosciowe.pl