Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym

Wycena giełdowych instrumentów pochodnych i projektowanie spekulacyjnej strategii arbitrażowej opartej na wycenie

Treść kursu

Masz  możliwość wyboru jednego ze wskazanych typów instrumentów pochodnych (PRIIP-ów GPW), z której konkretny instrument będzie podstawą opracowywanej podczas kursu strategii arbitrażowej. Do wyboru są następujące typy:

  • kontrakt na akcję
  • kontrakt na indeks
  • kontrakt na kurs walutowy
  • opcja na indeks

Konkretny instrument (posiadający swój opis w STANDARDACH, WARUNKACH OBROTU oraz KID), należący do wybranego przez Ciebie typu instrumentu, dobierany jest przez mnie.

Etapy kursu

Wycena oraz obmyślenie strategii arbitrażowo-spekulacyjnej wykorzystującej wycenę przeprowadzane są kolejno w poniższych krokach.

  1. Objaśnienie mechaniki funkcjonowania wybranego instrumentu pochodnego oraz identyfikacja (z wykorzystaniem STANDARDÓW, WARUNKÓW OBROTU oraz KID) przepływów pieniężnych (deterministycznych i stochastycznych) generowanych przez ten instrument.

  2. Precyzyjny opis modelu wyceny wybranego instrumentu pochodnego a także przeprowadzenie oraz walidacja wyceny.

  3. Zaprojektowanie strategii arbitrażowej bazującej na wycenie (identyfikacja momentu otworzenia pozycji spekulacyjnej i jej zamknięcia)  oraz sprawdzenie jej jakości spekulacyjnej za pomocą analizy rozkładu zysków i strat oraz innych wskaźników charakteryzujących strategie spekulacyjne.

dr Krzysztof Ozimek

dr Krzysztof Ozimek

Edukator finansów

Cechy kursu jednodniowego

9.00  – 10.30
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
15.30 – 17.00

Adresaci kursu

Studenci

Studenci na kierunkach finansowo-analitycznych, wiążących swoją przyszłość z zawodowym zarządzaniem inwestycjami na rynkach finansowych

Certyfikanci

Zamierzający uzyskać certyfikat np.: Doradcy Inwestycyjnego, CFA, CIIA, chcący dokładniej poznać lub mocniej utrwalić sobie określone koncepcje i mechanizmy inwestycyjne

Inwestorzy

Początkujący i trochę bardziej doświadczeni inwestorzy indywidualni oraz specjaliści inwestycyjni, którzy chcą budować, urozmaicać lub ulepszać swój warsztat.

Zobacz inne moje kursy