Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym

Wyznaczenie profilu ryzyko-zysk dla bankowego instrumentu pochodnego

Treść kursu

Treść kursu jest fragmentarycznie determinowana przez Ciebie. Wybierasz jeden z czterech typów instrumentów pochodnych (PRIIP-ów OTC), którego reprezentatywny instrument będzie podczas kursu podlegać ewaluacji inwestycyjnej. Do wyboru masz:

  1. lokata strukturyzowana
  2. opcja
  3. kontrakt terminowy
  4. swap

Konkretny instrument (posiadający swój opis w dokumencie KID), należący do wskazanego typu, wybierany jest przeze mnie.

Etapy kursu

Wyznaczenie profilu ryzyko-zysk określonego instrumentu pochodnego wymaga sekwencji następujących działań.

  1. Dokładne rozpoznanie (z dokumentu KID) charakterystyki  przepływów pieniężnych (deterministycznych i stochastycznych) aktywowanych przez wybrany instrument pochodny.
  2. Kalibracja odpowiedniego modelu stochastycznego dla instrumentu bazowego (np. cen aktywów, stóp procentowych) wbudowanego w analizowany instrument pochodny.
  3. Wyznaczenie rozkładu zysku na koniec horyzontu inwestycyjnego poprzez symulację Monte Carlo ze skalibrowanego modelu oraz pomiar ryzyka inwestycyjnego z uzyskanego rozkładu.
dr Krzysztof Ozimek

dr Krzysztof Ozimek

Edukator finansów

Cechy kursu jednodniowego

9.00  – 10.30
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
15.30 – 17.00

Adresaci kursu

Studenci

Studenci na kierunkach finansowo-analitycznych, wiążących swoją przyszłość z zawodowym zarządzaniem inwestycjami na rynkach finansowych

Certyfikanci

Zamierzający uzyskać certyfikat np.: Doradcy Inwestycyjnego, CFA, CIIA, chcący dokładniej poznać lub mocniej utrwalić sobie określone koncepcje i mechanizmy inwestycyjne

Inwestorzy

Początkujący i trochę bardziej doświadczeni inwestorzy indywidualni oraz specjaliści inwestycyjni, którzy chcą budować, urozmaicać lub ulepszać swój warsztat.

Zobacz inne moje kursy