Kroki potrzebne do realizacji kursu indywidualnego:

 1. przesyłasz formularz zgłoszeniowy na kurs indywidualny
 2. kontaktuję się w Tobą i ustalamy termin kursu indywidualnego
 3. po ustaleniu terminu masz 48 godziny na przesłanie formularza zamówieniowego na kurs indywidualny
 4. w ciągu 48 godzin po przesłaniu formularza zamówieniowego przesyłasz elektronicznie wygenerowany dowód wpłaty na adres kontakt@finanseilosciowe.pl (niedopełnienie tej formalności może skutkować anulowaniem umówionego terminu kursu indywidualnego)
 5. po zaksięgowaniu wpłaty przesyłam Ci na adres email podany w formularzu zamówieniowym link do wydarzenia w Zoom
 6. w umówionym terminie startujemy z kursem indywidualnym o godzinie 9.00

  Formularz zamówieniowy na kurs indywidualny

  Kurs indywidualny

  (wybierz kurs z listy rozwijanej)

  Szczegóły kursu

  (wybierz szczegóły kursu z listy rozwijanej, która pojawi się po wybraniu kursu)

  Narzędzie obliczeniowe:
  Typ instrumentu pochodnego:

  Narzędzie obliczeniowe:
  Typ instrumentu pochodnego:

  Narzędzie obliczeniowe:

  Typ zdania uczenia maszynowego:

  Typ instrumentu finansowego:

  Narzędzie obliczeniowe:
  Rodzaj portfela:

  Uczestnik

  Osoba zgłaszająca (jeśli inna niż Uczestnik)

  Cena

  Forma realizacji kursu

  Ustalony termin kursu

  Dodatkowe informacje (np. dane do faktury)

  Inne informacje


  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzonego procesu szkoleniowego przez serwis finanseilosciowe.pl
  Jestem konsumentem i przyjmuję do wiadomości, że istnieje możliwość odstąpienia od umowy do 14 dni od terminu jej zawarcia.
  Zgadzam się na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie w pełni zrealizowana przed upływem tego czasu.

  Dane do przelewu

  Dane do przelewu zostaną dostarczone po wysłaniu tego formularza do finanseilosciowe.pl
  Formularz należy wysłać do 48 godzin od momentu ustalenia terminu kursu indywidualnego. Elektronicznie wygenerowany dowód płatności należy przesłać do 48 godzin od wysłania formularza na adres kontakt@finanseilosciowe.pl. Niedopełnienie tych formalności może skutkować anulowaniem umówionego terminu kursu indywidualnego.
   

  W oczekiwaniu na odpowiedź proszę sprawdzać folder SPAM!