dr Krzysztof Ozimek

finanse ilościowe

indywidualne warsztatowe kursy online w czasie rzeczywistym

Biorąc udział, masz możliwość:

dr Krzysztof Ozimek

Wybierz unikatowy autorski kurs dla Siebie

indywidualnie • online • 1 dzień • 6 godz. zajęć • 2400 zł • nagranie i prezentacje
indywidualnie • online • 1 dzień • 6 godz. zajęć • 2400 zł • nagranie i prezentacje
indywidualnie • online • 1 dzień • 6 godz. zajęć • 2400 zł • nagranie i prezentacje
indywidualnie • online • 1 dzień • 6 godz. zajęć • 2400 zł • nagranie i prezentacje
dr Krzysztof Ozimek

Pasja edukacyjna

Nazywam się Krzysztof Ozimek. Już od ponad 25 lat z niegasnącym zapałem zajmuję się zawodowo oraz wyłącznie wielostronną i multiprzedmiotową dydaktyką realizowaną w zakresie mojej prywatnej działalności edukacyjnej, w której skutecznym prowadzeniu pomaga mi niezmiennie żywa pasja uczenia się i nauczania.

 • sześciosemestralne pomagisterskie studia w zakresie Zarządzania Ryzykiem Finansowym ukończone w Akademii Finansów w Warszawie
 • certyfikat PRM (Professional Risk Manager) organizacji PRMIA
 • stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskany w SGH w Warszawie
Zajęcia przygotowawczo – uzupełniające dla studentów i słuchaczy
 • Studia licencjackie
 • Studia magisterskie
 • Studia podyplomowe (w tym MBA)
 • Studia doktoranckie
 • Uczelnie polskie (wszystkie uniwersytety ekonomiczne, ALK, SGH, etc.) i zagraniczne (Bocconi, Cambridge, London School of Economics, etc.)
Zajęcia przygotowawczo-konsultacyjne do egzaminów: dyplomowych i doktorskiego
 • Egzamin licencjacki
 • Egzamin magisterski
 • Egzamin doktorski
Zajęcia przygotowawcze do egzaminów zawodowych
 • Doradca inwestycyjny
 • Makler papierów wartościowych
 • CFA (Certified Financial Analyst – program Instytutu CFA)
 • FRM (Financial Risk Manager – program GARP)
 • PRM (Professional Risk Manager – program PRMIA)
Zajęcia konsultacyjno-rozwojowe dla profesjonalistów finansowych
 • Maklerzy
 • Doradcy inwestycyjni
 • Menedżerowie finansowi

Moja ekscytująca praca i jednocześnie pasja wymaga ode mnie i zachęca mnie do permanentnego uzupełniania i aktualizowania potrzebnej wiedzy, utrzymywania i zdobywania koniecznych umiejętności, poszukiwania inspiracji. Wymienione działania realizuję m.in. poprzez:

 • analizę artykułów i monografii naukowych
 • czytanie czasopism branżowych i popularnonaukowych
 • przegląd specjalistycznych blogów
 • udział w warsztatach, seminariach i konferencjach
 • niezależne uczestnictwo w publicznych obronach doktorskich
 • merytoryczne rozmowy z moimi klientami